چهره همیشه خندان شاعر «برره» /عکس

علی کاظمی با انتشار این عکس نوشت:
باسلام خدمت شما خوبان انشاءالله که ماه خوبی پیش رو داشته باشید
بهترینها را برایتان ارزومندم
خاک پای تک تک شما خوبانم شاد باشید یا حق.