به گزارش افکارنیوز،

پندار اکبری با انتشار این عکس نوشت:

سیه بختی انسان از روزی شروع

نشد که اشتباه کرد ؛ از روزی شروع شد که پی به اشتباه خود برد و به آن اعتراف نکرد…

#نادر_ابراهیمی

#پندار_اکبری

 

چهره مضطرب آقای بازیگر کم پیدا/ عکس