پاریس گردی خانم بازیگر/ عکس

«دنیا مدنی» عکس زیر را در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت.