به گزارش افکارنیوز،

زهره فکور صبور با انتشار این عکس نوشت:

در بازی زندگی اگر…عوض نشوی! مطمئن باش تعویض میشوی!استاد تغییر باشید،نه قربانی تقدیر!بزرگ فکر کن، تقدیر تقویم افراد عادی ست و تغییر تدبیر افراد عالی.

 

نیمرخ خانم بازیگر پس از تغییرات/ عکس