به گزارش افکارنیوز،

محمد جواد حق شناس در صد و چهل و چهارمین جلسه شورای شهر تهران در خصوص طرحی که ۱۴ امضای اعضای شورای شهر تهران را دارد گفت: این طرح پس از تهیه به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شد.

حق شناس گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که تهران  را به یکی از مبادی اصلی گردشگری تبدیل کنیم تا بیش از پیش پایتخت را گردشگر پذیر کنیم.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که ما نتوانستیم تهران را مقصد اصلی گردشگری کنیم این است که این اماکن میراثی و گردشگری به درستی معرفی نشده است.

وی با اشاره به این مطلب که گردشگران خارجی تهران را نشناخته اند خاطرنشان کرد: این در حالی است که خود اهالی تهران هم به دلیل کوتاهی در نصب همین تابلوهای راهنما تهران را به درستی نمی‌شناسند.

در ادامه امینی نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: به نظر می رسد همکاران با اصل موضوع مخالفتی ندارند. به این ترتیب اعضای شورای شهر تهران با ۱۹ رأی موافق به تصویب این طرح رأی داند.