من فقط یک جسد نیستم!

اسامی قربانیان تیراندازی‌های جمعی در آمریکا از سال ۱۹۶۶ تاکنون که در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده است.