به گزارش افکارنیوز،

هزاران شهروند لهستانی با برگزاری تظاهراتی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمان اروپا نسبت به عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا ابراز خرسندی کردند.

در این تظاهرات «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا و برخی دیگر از مقامات اروپایی حضور داشتند. تظاهرات کنندگان ضمن مهم خواندن اهداف اروپا تاکید داشتند که برای پیشبرد اهداف اتحادیه اروپا تلاش خواهند کرد.

آنها در شعارهای خود اعلام می‌کردند که عضویت در اتحادیه اروپا برای آنها امنیت و آرامش به ارمغان آورده و می‌آورد.

این در حالی است که «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا به تازگی در گفتگو با یکی از رسانه‌های لهستان اظهار داشت: لهستان هیچ گاه از اتحادیه اروپا خارج نخواهد شد، حتی اگر حزب ضداروپایی حاکم در انتخابات اروپایی پیروز شود.

رئیس کمیسیون اروپا تاکید کرد که لهستان با ماست چرا که ارزشهای مشترک داریم.