به گزارش افکارنیوز،

سخنگوی شورای نظامی انتقالی سودان از دستیابی به توافق با ائتلاف آزادی و تغییر در مورد ساختار حکومت انتقالی و شرح وظایف و مسئولیت‌های قوای حاکمیتی، اجرایی و قانونگذاری خبر داد.

او تأکید کرد: فردا سه شنبه در مورد تشکیل شورای حاکمیتی این کشور و سطح مشارکت غیرنظامیان و نظامیان در شورای حاکمیتی، اجرایی و قانونگذاری با ائتلاف آزادی و تغییر بحث و رایزنی خواهد شد.