به گزارش افکارنیوز،

ورود قدرتمندانه قوه قضائیه به تخلفات خودروسازان امید را به اصلاح این صنعت دوچندان کرده است. ولی هنوز پاره ای از مسائل در هاله ای از ابهام باقی مانده است. از جمله موضوعات مورد ابهام، خروج یکباره”م.و”از مدیران ارشد یکی از مهم ترین شرکت های تابعه یک شرکت خودروسازی است.

وی که از افراد مورد وثوق مدیرعامل وقت یک شرکت خودروسازی بود، بعد از آنکه در سال 1392 از آمریکا به کشور بازمی گردد و تا اواخر سال 1397 در چندین شرکت تابعه حضور داشته ولی به یکباره از کشور خارج می شود.

موضوعی که تاکنون علت آن هیچگاه روشن نشده است. حال با دستگیری مدیرعامل وقت یک شرکت خودروسازی و برخی دیگر از مدیران ارشد این شرکت، اماو اگر ها در خصوص عملکرد”م.و”بسیار وجود دارد.

برخی بر این اعتقادند که عملکرد وی به طور حتم بایستی توسط نهادهای نظارتی مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی دیگر بر این اعتقادند که”م.و”به دلیل ارتباطات نزدیک ش با مدیرعامل وقت یک شرکت خودروسازی، جعبه سیاه بسیاری از اتفاقات و ابهامات دریک شرکت خودروسازی می باشد.

اینکه چگونه وی توانسته از کشور خارج گردد و اساسا بنا به دستور چه کسی چنین مجوزی صادر گردیده است از دیگر سوالات مهم است.

قاعدتا پاسخ به چنین سوالاتی به روشن شدن بخشی از روابط پشت پرده در یک شرکت خودروسازی کمک خواهد کرد که به نوبه خود می تواند منجر به اصلاح روندها گردد.

هرچند که تاکنون نه دستگاه قضا و نه مدیرعامل جدید یک شرکت خودروسازی درباره”م.و” اظهارنظری نکرده اند، ولی شنیده ها حاکی از رد پای یک قاضی در خروج وی از کشور است. طبق اطلاعات رسیده، فردی با نام”الف.ق” نقش مهمی در تسهیل خروج”م.و”از کشور داشته است.