به گزارش افکارنیوز،

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و دوم اردیبهشت به رشته های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.

حمله هواداران استقلال به گزینه احتمالی باشگاه/ روزنامه های ورزشی امروز

حمله هواداران استقلال به گزینه احتمالی باشگاه/ روزنامه های ورزشی امروز

حمله هواداران استقلال به گزینه احتمالی باشگاه/ روزنامه های ورزشی امروز

حمله هواداران استقلال به گزینه احتمالی باشگاه/ روزنامه های ورزشی امروز

حمله هواداران استقلال به گزینه احتمالی باشگاه/ روزنامه های ورزشی امروز

حمله هواداران استقلال به گزینه احتمالی باشگاه/ روزنامه های ورزشی امروز

حمله هواداران استقلال به گزینه احتمالی باشگاه/ روزنامه های ورزشی امروز

حمله هواداران استقلال به گزینه احتمالی باشگاه/ روزنامه های ورزشی امروز