بشار در پرسپولیس ماندنی شد/ پیشخوان

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی پنجم خرداد به رشته های مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص یافته است.