برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس اعلام شد

ستاد انتخابات کشور برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد.