بازیگر محبوب «پایتخت» در یک مکانی خاص/ عکس

مهران احمدی و عکسی با دیوار سینی مسی خیابان احمدآباد مشهد.