به گزارش افکارنیوز،

پرزیدنت ترامپ می گوید که دولت عمیق برای کنار زدن او از قدرت دست به یک کودتا زده که نافرجام مانده است. کوین شیپ مامور پیشین سیا و افشاگر اسرار تاریک این سازمان می گوید که اقدام به کودتا علیه ترامپ یک دسیسه جهانی بوده است. او می گوید: «بله، یک کودتا صورت گرفته است. این بزرگ ترین تخلف از قانون اساسی و فعالیتی مجرمانه در تاریخ نه تنها آمریکا بلکه در تاریخ یک دولت غربی است. عمده اقدامات صورت گرفته در این راستا تا سطح خیانت بالا می روند. مردم باید بدانند که این اتفاق چقدر تکان دهنده است. این یک دسیسه آشکار بوده است. شکی نیست که دستگیری ها و کیفرخواست هایی وجود خواهد داشت…این یک کودتا بود. یک دسیسه بود. یک فعالیت مجرمانه بود. این افراد باید تحت پیگرد قرار بگیرند، متهم و روانه زندان شوند، چرا که در غیر این صورت قانون اساسی ما چیزی بیشتر از یک  شرمساری نخواهد بود. این یک کودتا علیه یک رئیس جمهور قطعا منتخب مردم است. و مردم باید بدانند که این اتفاق چه اندازه جدی بوده است.