به گزارش افکارنیوز،

آمار فروش فیلم های سینمایی تا امروز نشان می دهد که همچنان «متری شش و نیم» صدرنشین گیشه سینما است.

«متری شش و نیم» در ۶۱روز اکران؛ ۲۵ میلیارد و ۱۰۰میلیون

«چهارانگشت» در ۶۲روز اکران؛ ۱۰میلیارد و ۵۵۰ میلیون

«تگزاس (۲)» در ۳۰ روز اکران؛ ۱۰میلیارد و ۲۰۰میلیون

«زندانی‌ها» در ۶۲روز اکران؛۵میلیارد و ۵۰میلیون

«ژن خوک» در ۶۱روز اکران؛ ۳میلیارد و ۳۴۰ میلیون

«پیشونی سفید (۳)» در ۶۲ روز اکران؛ ۲میلیارد و ۹۵۰ میلیون

«غلامرضا تختی» در ۶۲روز اکران؛ ۱میلیارد و ۹۰۰ میلیون

«سامورایی در برلین» در ۹روز اکران؛ ۱میلیارد و ۵۰میلیون

«نبات» در ۹روز اکران؛۲۳۰ میلیون

«به دنیا آمدن» در ۹روز اکران؛ ۶۰ میلیون

«وکیل مدافع» در ۹روز اکران؛ ۵۰ میلیون

«خانه دیگری» در ۷ روز اکران؛۴۰ میلیون

«تولدت مبارک» در ۹ روز اکران؛۱۰میلیون